UMJETNIČKA KOLONIJA “UGLjEVIK 2019” | Centar za kulturu Ugljevik

18

March

UMJETNIČKA KOLONIJA “UGLjEVIK 2019”

Spisak likovnih umjetnika na umjetničkoj koloniji “Ugljevik 2019”!

Spisak likovnih umjetnika na umjetničkoj koloniji “Ugljevik 2019”!

 

Snežana Nešković Simić

Drago Simić

Hadži Branko Nikitović

Dragana Kuprešanin

Sonja Spiroska Ostojić

Sergej Paprockij

Srđan Ćeranić

Toni Ostojić

Alena Klacik

Maja Nikolić