PREDSTAVLjENE KNjIGE BORISLAVA GAVRIĆA | Centar za kulturu Ugljevik

16

March

PREDSTAVLjENE KNjIGE BORISLAVA GAVRIĆA

U galeriji Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, predstavljene su knjige Borislava Gavrića roman „Učiteljica“ i knjiga pjesama „Soneti u tri kruga“.

U galeriji Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, 15. marta 2018. godine,  predstavljene su knjige Borislava roman „Učiteljica“ i knjiga pjesama „Soneti u tri kruga“.O knjigama su govorili autor Borislav Gavrić, prof. Nikolija Čavić i Predrag Vujević, direktor Centra za kulturu Ugljevik.

 

Knjiga pjesama „Soneti u tri kruga“ obuhvata tri ciklusa, tri sonetna vijenca „Neofaraoni i glad (ijatori)“, zatim ciklus posvećen velikoj ličnosti srpske epske poezije Filipu Višnjiću „Iz tame vidio daleko“ i treći sonetni vijenac  posvećen izgubljenom zavičaju „Vijenac za Ozren“.

 

Roman „Učiteljica“ je novije djelo Borislava Gavrića, a govori o učiteljici Milni, koja sa svojim saputnikom Ištvanom, u opštem pokretu kapitala i ljudi iz Evrope, dolazi iz Ustrona-Šlezije u Bonu da radi u kompaniji „Solway Werke m.b.h. Wien“. Autor romana radnju skreće na veoma bitan kolosijek, na sudbinu svojih junaka, opisujući pri tome do detalja glavnu ličnost učiteljicu Milnu, koja usmjerava tok događaja gdje učestvuju mnogi protagonisti.

 

Borislav Gavrić (Orahovica na Ozrenu, 1936) završio je Filozofski fakultet u Sarajevu. Objavio je četiri romana, devet zbirki pjesama i jednu monografiju. Član je Udruženja književnika Srbije i Matice srpske Novi Sad. Pored brojnih nagrada, dobitnik je „Kočićevog pera“ (2003) za roman „Na carskoj cesti“. Nosilac je „Zlatne značke Srpskog viteza“ za književnost.