PREDSTAVLjENA KNjIGA „TERET NASLEĐA“ | Centar za kulturu Ugljevik

17

March

PREDSTAVLjENA KNjIGA „TERET NASLEĐA“

U Galeriji Centra za kulturu Ugljevik, 22. decembra promovisana je knjiga „Teret nasleđa“, prof. Ostoje Krstića

U Galeriji Centra za kulturu Ugljevik, 22. decembra promovisana je knjiga „Teret nasleđa“, prof. Ostoje Krstića, doktora nauka iz oblasti bezbjednosti – kriminalistike i čuvenog stručnjaka za poligraf.

 

O knjizi su govorili prof. dr Ostoja Krstić – autor, njegova supruga Vesna Krstić i direktor Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik Predrag Vujević.

Roman „Teret nasleđa“ je autobiografsko djelo, knjiga koja predstavlja životnu priču autora u kojoj od rođenja do penzionisanja traga za zavičajem, koji je veoma rano napustio. Istovremeno, to je i put traganja za istinom.

 

„Proveo sam život tragajući za istinom. Zauzvrat sam dobio rijetke aplauze, izgubio „prijatelje“ i najbolji dio života poklonio jednoj zemlji samo da bih joj dokazao svoju privrženost i izrazio zahvalnost za sve ono što mi je pružila“, istakao je Krstić navodeći razloge pisanja ovog romana.

 

Kako kaže roman je napisao isprovociran životom, nadajući se da će na taj način iscijeliti svoje rane i ublažiti svoju tugu.

Prof. dr Ostoja Krstić rođen je 1948. godine u Batkoviću. Akademsko zvanje magistra kriminalistike stekao je 1988. godine, a doktorirao 1994. godine sa temom Simboli, znakovi i značenja u kriminalistici stekavši zvanje doktora nauke iz oblasti bezbjednosti-kriminalistika. Objavio je 88 radova u naučnim i stručnim časopisima od kojih 31 na svjetskim jezicima, mahom na engleskom i njemačkom. Pored osam udžbenika objavio je sedam monografija, dva rječnika Starosemberski rječnik i Rečnik kriminalističkih poligrafista, te roman Teret nasleđa. Osnivač je međunarodno priznate beogradske poligrafske škole. Dobitnik je više međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja.