PREDSTAVLjENA KNjIGA “IZ KOLIJEVKE U JASENOVAC” | Centar za kulturu Ugljevik

17

March

PREDSTAVLjENA KNjIGA “IZ KOLIJEVKE U JASENOVAC”

U Galeriji Centra za kulturu „ Filip Višnjić“ Ugljevik održana je promocija knjige „ Iz kolijevke u Jasenovac“ autora Milana Dašića.

U Galeriji Centra za kulturu „ Filip Višnjić“ Ugljevik 29. novembra održana je promocija knjige „ Iz kolijevke u Jasenovac“ autora Milana Dašića.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa dešavanjima koja su se zbivala u logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata. Brojna svjedočenja, razgovori, bilješke i kazivanja, zabilježeni su u ovom djelu. Knjiga takođe posjeduje popis velikog broja žrtava iz logora Jasenovac.

O knjizi su govorili Milan Dašić-Mićo-autor, Ranko Pavlović-književnik i pisac i direktor Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, gospodin Predrag Vujević.