ODRŽANO PREDAVANjE O FOLKLORU | Centar za kulturu Ugljevik

17

March

ODRŽANO PREDAVANjE O FOLKLORU

U Plavoj sali Centra za kulturu održano je predavanje o folkloru.

U Plavoj sali Centra za kulturu 28. septembra održano je predavanje o folkloru.

 

O tradiciji i očuvanju običaja, kao i o stručnim terminima koji su zastupljeni u fokloru govorio je Slaviša Jović, diplomirani vaspitač za tradicionalne igre iz Ugljevika.

 

U okviru predavanja Jović je objasnio da folklor kao umjetnost, koja se prenosi sa starijih na mlađe, predstavlja bitnu karakteristiku duhovne vrijednosti i kulturne prošlosti jednog naroda.

 

„Folklor nam služi da upoznamo narodno stvaralaštvo svojih predaka, te da ga prenesemo na buduće naraštaje. Namjera mi je da se u narednom periodu bavim istraživanjem autentičnih igara ovog područja“, istakao je Slaviša Jović.