MUZIČKA RADIONICA ZA DJECU | Centar za kulturu Ugljevik

22

March

MUZIČKA RADIONICA ZA DJECU

Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik organizuje muzičku radionicu u prostorijama centra za kulturu za uzrast od 5 do 10 godina.

Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik organizuje muzičku radionicu u prostorijama centra za kulturu za uzrast od 5 do 10 godina. Prijave vršiti na telefon 055-773-642 ili u prostorijama centra.

 

Muzička radionica ima cilj da kroz igru i druženje, njeni polaznici naprave prve muzičke korake. Pažljivo osmišljen plan i program koji sadrži programe koje kreiraju vještine o osnovnim muzičkim vještinama i znanjima.

 

Muzičko putovanje počinje se izvođenjem kompozicija različitih muzičkih sadržaja i karaktera, u cilju stvaranja svijesti o emociji koju prenosi muzika. Intenzivno se radi ritam, intoniranje tonova, sviranje i pjevanje odabranih pjesama pojedinačno i grupno, u cilju daljeg razvoja sluha i muzičke memorije. Ovaj ciklus je propraćen upoznavanjem sa različitim muzičkim instrumentima.

 

Zašto baš muzika:

 

Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.

 

♫ 30% mozga čine asocijativne regije u kojima se nalazi inteligencija, koja se najbolje razvija uz muziku

♫ Muzika i pokret su veoma važni, jer se mozak razvija uz pokret

♫ Od 52 regije mozga, skoro 10 se aktivira kada slušamo muziku ili sviramo neki instrument

♫ Razvija plemenitost i smanjuje agresivnost kod djece

 

Muzika nam pomaže da׃

 

♪ Upoznamo sopstvene vokalne sposobnosti

♪ Razvijemo sluh i ritam

♪ Shvatimo svijet oko sebe i iskažemo svoje emocije i lična iskustva

♪ Razvijemo motoriku

♪ Podstaknemo maštu

 

Sviranje klavira

 

Svako dijete treba u ranom i predškolskom uzrastu da dođe u kontakt sa nekim instrumentom, a prije svega klavirom

♪♫ Sviranje ne treba da bude moranje

♪♫ Sviranje nije teško i zahtjevno

♪♫ Sviranje i vježbanje ne treba da bude dosadno

♪♫ Prilikom sviranja klavira koristi se i desna i lijeva hemisfera mozga, što dodatno podstiče razvoj inteligencije kod djeteta

♪♫ Prilikom sviranja dete razmišlja unaprijed i time razvija prostornu inteligenciju koja je jako važna za postizanje uspjeha.

 

Vokalna tehnika (pjevanje)

 

Pjevanje je naziv za poseban način upotrebe ljudskoga glasa u muzici, prilikom pjevanja zvuka se proizvodi glasnicama. Gotovo svako ko može da govori može i da pjeva, jer je u mnogim aspektima pjevanja samo jedan oblik kontinuiranog govora. Kod pjevanja vrlo je važna tehnika disanja. Pjevači moraju da vježbaju glas kao i sportisti, jer u to je sićušni organ sa mišićima. Pjevači izvodi muziku poznatu kao kompoziciju, koja se može izvoditi solo (bez pratnje) ili uz pratnju muzičara i instrumenata. Pjevanje se često izvodi u sastavima, na primjer kao što su horovi.

Tehnika pjevanja uveliko zavisi od vrste muzike koja se izvodi. Pjevanje na visokim amaterskim ili profesionalnim nivoima, obično zahtjeva određenu količinu urođenog talenta i stručnog obrazovanja.

Tokom rada radionice djeca će kroz igru pjevati pjesmice namjenjene za njihov uzrast.

 

O početku rada Muzičke radionice bićete blagovremeno obavješteni.