MUZIČKA RADIONICA U CENTRU ZA KULTURU „FILIP VIŠNjIĆ“ UGLjEVIK | Centar za kulturu Ugljevik

22

November

MUZIČKA RADIONICA U CENTRU ZA KULTURU „FILIP VIŠNjIĆ“ UGLjEVIK

Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik organizuje muzičku radionicu u prostorijama Centra za kulturu, za djecu uzrasta od 5 do 10 godina. Prijave vršiti na brojeve telefona 055/773-642 i 055/772-077, ili lično u prostorijama Centra za kulturu svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik organizuje muzičku radionicu u prostorijama Centra za kulturu, za djecu uzrasta od 5 do 10 godina. Prijave vršiti na brojeve telefona 055/773-642 i 055/772-077, ili lično u prostorijama Centra za kulturu svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

 

Muzička radionica ima cilj da kroz  igru i druženje, njeni polaznici naprave prve  muzičke korake. Muzičko putovanje počinje se izvođenjem kompozicija različitih muzičkih sadržaja i karaktera, u cilju stvaranja svijesti o emociji koju prenosi muzika.  Intenzivno se radi ritam, intoniranje tonova, sviranje i pjevanje odabranih pjesama pojedinačno i grupno, u cilju daljeg razvoja sluha i muzičke memorije. Ovaj ciklus je propraćen upoznavanjem sa različitim muzičkim instrumentima.

                                                   

Zašto baš muzika:

 

Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.


Muzika nam pomaže da׃

♪ Upoznamo sopstvene vokalne sposobnosti
♪ Razvijemo sluh i ritam
♪ Shvatimo sv
ijet oko sebe i iskažemo svoje emocije i lična iskustva
♪ Razvijemo motoriku
♪ Podstaknemo maštu

 

 

                                                Sviranje klavira

 

Svako dijete treba u ranom i predškolskom uzrastu da dođe u kontakt sa nekim instrumentom, a prije svega klavirom.


♪♫ Sviranje ne treba da bude moranje
♪♫ Sviranje nije teško i zaht
jevno
♪♫ Sviranje i v
ježbanje ne treba da bude dosadno
♪♫ Prilikom sviranja klavira koristi se i desna i l
ijeva hemisfera mozga, što dodatno podstiče razvoj inteligencije kod djeteta
♪♫ Prilikom sviranja dete razmišlja unapr
ijed i time razvija prostornu inteligenciju koja je jako važna za postizanje uspjeha.

 

                                             Vokalna tehnika  (pjevanje)

 

Pjevanje je naziv za poseban način upotrebe ljudskoga glasa u muzici, prilikom pjevanja zvuka se proizvodi glasnicama. Gotovo svako ko može da govori može i da pjeva, jer je u mnogim aspektima pjevanja samo jedan oblik kontinuiranog govora. Kod pjevanja vrlo je važna tehnika disanja. Pjevači moraju da vježbaju glas kao i sportisti, jer u to je sićušni organ sa mišićima. Pjevači izvodi muziku poznatu kao kompoziciju, koja se može izvoditi solo (bez pratnje) ili uz pratnju muzičara i instrumenata. Pjevanje se često izvodi u sastavima, na primjer kao što su horovi.

 

Tehnika pjevanja uveliko zavisi od vrste muzike koja se izvodi. Pjevanje na visokim amaterskim ili profesionalnim nivoima, obično zahtjeva određenu količinu urođenog talenta i stručnog obrazovanja.

Tokom rada radionice djeca će kroz igru pjevati pjesmice namjenjene za njihov uzrast.