KONAČAN SPISAK UMJETNIKA KOJI ĆE UČESTVOVATI U UMJETNIČKOJ KOLONIJI “UGLjEVIK 2018” | Centar za kulturu Ugljevik

16

March

KONAČAN SPISAK UMJETNIKA KOJI ĆE UČESTVOVATI U UMJETNIČKOJ KOLONIJI “UGLjEVIK 2018”

Umjetnici koji će učestvovati u Umjetničkoj koloniji “Ugljevik 2018”

Hadži Branko Nikitović, Višegrad,

Miljana Bulatović, Kosovska Mitrovica,

Srđan Ćeranić, Bijeljina,

Milan Milić Jagodinski, Novi Sad,

Jefimija Kocić, Niš,

Nataša Tomić, Beograd,

Snežana Manasić, Pančevo,

Dunja Ožegović, Beograd,

Toni Ostojić, Banja Luka

Dragoslava Bojić-Nikolić, Beograd

Ljiljana Krtinić, Subotica

Bratislav Hegyessy, Bijeljina.