GORAN ŠARIĆ, TEOLOG I ISTORIČAR U CENTRU ZA KULTURU „FILIP VIŠNjIĆ“ UGLjEVIK | Centar za kulturu Ugljevik

11

April

GORAN ŠARIĆ, TEOLOG I ISTORIČAR U CENTRU ZA KULTURU „FILIP VIŠNjIĆ“ UGLjEVIK

PREDAVANjE NA TEMU: SRBI U BIH: PROŠLOST, SADAŠNjOST, BUDUĆNOST

U utorak, 25. aprila 2023. godine, gost Centra za kulturu „Filip Višnjić“ je hrvatski teolog i istoričar Goran Šarić, koji će održati predavanje na temu Srbi u Bosni i Hercegovini “Prošlost, sadašnjost, budućnost”.

Hvaljen i osporavan, svakako je zanimljiv i sagovornik i predavač. Ne sviđa se baš svima ono o čemu govori, ali je indikativno to što ga svi ipak slušaju sa pažnjom. Niko nije imun na njegove analize srpsko – hrvatskih odnosa, na priču o hrvatskom „prisvajanju“ Nikole Tesle, kada se pozove na genetska istraživanja koja pokazuju da Srbi, Hrvati i Bošnjaci potiču od istog muškog pretka i da su Srbi i Hrvati potomci Ilira, a da je priča o doseljavanju Slovena velika laž Vatikana. Zbog svega pomenutog biće, u najmanju ruku, zanimljivo slušati predavanje o najavljenoj temi – Srbima u BiH.

Možemo ga najaviti samo kao hrvatskog istoričara iz Rijeke. Ali, oni koji su upoznati sa likom i djelom Gorana Šarića znaju da je naš gost završio Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, da je diplomirao i magistrirao teologiju i filozofiju i doktorirao istoriju. U fokus javnosti dospio je nakon što je u medijima iznio teze da su Sloveni Indijanci Evrope, da se na Balkanu razvila prva evropska civilizacija i da se veza između te civilizacije, preko vremena Ilira, može pratiti do današnjih stanovnika Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Na ključna pitanja naše istorije Šarić odgovara na osnovu dugogodišnjih istraživanja arhiva od Vatikana, preko Beča i Dubrovnika. Prošlost Balkana rekonstruiše uz pomoć nekoliko stotina različitih izvora i koristeći preko 20 naučnih disciplina.