ČUVENI „ĆIRO“ PONOVO U UGLjEVIKU | Centar za kulturu Ugljevik

15

March

ČUVENI „ĆIRO“ PONOVO U UGLjEVIKU

Na platou pored zgrade Doma kulture u Ugljeviku postavljen je eksponat parne lokomotive „Ćiro“ sa pratećim vagonom.

Na platou pored zgrade Doma kulture u Ugljeviku postavljen je eksponat parne lokomotive  „Ćiro“ sa pratećim vagonom.

 

Navedeni eksponat prenijet je sa skladišta željezare „Elvako“, zahvaljujući Opštini Ugljevik i JU Centar za kulturu ,,Filip Višnjić“ Ugljevik, koji su sa vlasnikom ove stare lokomotive Muzejom „Semberije“ iz Bijeljine zaključili ugovor o restauraciji, relokaciji i prezentaciji starog voza „Ćire“.

 

Opština Ugljevik izvršila je sve potrebne radnje na sanaciji ove stare lokomotive i pratećeg vagona, a što je podrazumijevalo radnje na pjeskarenju, rekonstrukciji nedostajućih dijelova i kompletnoj restauraciji, kojima je lokomotiva dovedena u prvobitno stanje.

 

Čuveni „Ćiro“ godinama je saobraćao na relaciji Mezgraja-Ugljevik-Bijeljina, prevozeći putnike i ugalj. Poslednja vožnja bila je 26. maja 1979. godine, kada je pruga ukinuta kao nerentabilna.

 

Parna lokomotiva „Ćiro“ sa pratećim vagonom, za koju su Ugljevičani posebno vezani i koja budi sjećanja na prošla vremena, dostupna je posjetiocima kao izuzetno kulturno dobro značajno za podmajevički kraj.