Naši sadržaji

Gornja Trnova

U Gornjoj Trnovi, mjestu u kom je rođen najpoznatiji srpski guslar i srpski epski pjesnik do prve polovine 19. vijeka, Filip Višnjić, Opština Ugljevik planira da na toj lokaciji izgradi repliku rodne kuće Filipa Višnjića kao i svih pratećih objekata.

U fazi je raspisivanje konkursa za izbor idejnog rješenja a nakon toga će biti izrada projekta. Očekuje se da bi već ove godine počeli radovi za igradnju ovog kompleksa.

Selo je veoma pogodno za razvoj turizma. Selo obiluje prirodnim ljepotama — Novakova pećina, Šuplja stijena, na rječici Domani se nalazi par očuvanih vodenica. U blizini se nalazi manastir Tavna, zadužbina Dragutina Nemanjića, selo Gornja Trnova, rodno mjesto Filipa Višnjića, i selo inače bogato spomenicima iz Drugog svjetskog rata.

Gornja Trnova je naseljeno mjesto u opštini Ugljevik, Republika Srpska, BiH. Prema preliminarnim podacima popisa stanovništva, u naseljenom mjestu Gornja Trnova ukupno je popisano 375 stanovnika.