CENTAR ZA KULTURU "FILIP VIŠNJIĆ" UGLJEVIK

Prezentuje i promoviše različite kulturne i umjetničke sadržaje.

Javna ustanova Centar za kulturu ,,Filip Višnjić” Ugljevik osnovana je 2007. godine od strane opštine Ugljevik. Sa obavljanjem registrovane djelatnosti Centar je počeo 30.01.2008. godine.

Zgrada Doma kulture, u kojoj je pored Centra za kulturu ,,Filip Višnjić“ smještena i Narodna biblioteka Ugljevik, je značajan simbol podmajevičkog kraja, jer je sagrađena kao replika stare upravne zgrade rudnika ,,Ugljevik“, koja je porušena.

Centar za kulturu ,,Filip Višnjić“ Ugljevik osnovan je s ciljem da prezentuje i promoviše različite kulturne i umjetničke sadržaje. To se prije svega odnosi na pozorišne predstave, izložbe, koncerte, akademije, književne večeri, te brojne druge sadržaje.